Prestatge. Casa Blanca alta

Prestatge. Casa Blanca alta
casa alta prestatge llibres blancHouse shelf sizeConjunto casitas tresxicsbookshelves white tall house

Prestatge. Casa Blanca alta

Prestatge en forma de caseta. Fet d'acer al carboni de 1,5mm de gruix. Acabats sense arestes vistes i pintura lacada al forn.

Color: blanc.
Tacs i cargols inclosos.

Preu :  54 €  IVA inclòs