Prestatge. Casa Blanca

Prestatge. Casa Blanca
Casa prestatge llibres blancHouse shelf sizeConjunto casitas tresxicsbookshelves white house

Prestatge. Casa Blanca

Prestatge en forma de caseta. Fet d'acer al carboni de 1,5mm de gruix. Acabats sense arestes vistes i pintura lacada al forn.

Color: blanc.
Tacs i cargols inclosos.

 

Preu :  54 €  IVA inclòs